Giełda wierzytelności

Ilość długów: 30206
Wartość długów: 583 361 129,42
Dodaj dług » Przejdź do giełdy wierzytelności »

Sponsorujemy MMA

mma

Szybki kontakt

Kontakt
Departament Egzekucji Kruk Spółka Jawna w Częstochowie przeprasza „Natalia” Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w Rudziczce za naruszające jej dobre imię zamieszczenie na stronie internetowej http://www.departament-egzekucji.pl nieprawdziwych informacji o wysokości jej długów.