Giełda wierzytelności / Karta długu

Wartość długów: 608 370 263,75
Ilość długów: 31257

Karta długu

nazwa podmiotu: Viking Sp.z o.o.
NIP: 5492408725
miejscowość: 01-249 Warszawa
województwo:
dług: 2 119.73 zł