Giełda wierzytelności / Karta długu

Wartość długów: 594 669 802,28
Ilość długów: 30763

Karta długu

nazwa podmiotu: Viking Sp.z o.o.
NIP: 5492408725
miejscowość: 01-249 Warszawa
województwo:
dług: 2 091.89 zł