Giełda wierzytelności / Karta długu

Wartość długów: 621 080 818,85
Ilość długów: 31644

Karta długu

nazwa podmiotu: Viking Sp.z o.o.
NIP: 5492408725
miejscowość: 01-249 Warszawa
województwo:
dług: 2 149.45 zł