Giełda wierzytelności / Karta długu

Wartość długów: 675 559 196,63
Ilość długów: 33462

Karta długu

nazwa podmiotu: Viking Sp.z o.o.
NIP: 5492408725
miejscowość: 01-249 Warszawa
województwo:
dług: 2 267.39 zł