Giełda wierzytelności / Karta długu

Wartość długów: 646 410 224,57
Ilość długów: 32463

Karta długu

nazwa podmiotu: Viking Sp.z o.o.
NIP: 5492408725
miejscowość: 01-249 Warszawa
województwo:
dług: 2 207.95 zł