Giełda wierzytelności / Karta długu

Wartość długów: 661 992 256,83
Ilość długów: 33021

Karta długu

nazwa podmiotu: Viking Sp.z o.o.
NIP: 5492408725
miejscowość: 01-249 Warszawa
województwo:
dług: 2 238.14 zł