Giełda wierzytelności / Karta długu

Wartość długów: 633 553 628,69
Ilość długów: 31986

Karta długu

nazwa podmiotu: Viking Sp.z o.o.
NIP: 5492408725
miejscowość: 01-249 Warszawa
województwo:
dług: 2 175.87 zł