Giełda wierzytelności / Karta długu

Wartość długów: 697 206 398,84
Ilość długów: 34677

Karta długu

nazwa podmiotu: Viking Sp.z o.o.
NIP: 5492408725
miejscowość: 01-249 Warszawa
województwo:
dług: 2 334.39 zł