Giełda wierzytelności / Karta długu

Wartość długów: 689 417 524,08
Ilość długów: 34420

Karta długu

nazwa podmiotu: Viking Sp.z o.o.
NIP: 5492408725
miejscowość: 01-249 Warszawa
województwo:
dług: 2 320.70 zł