Giełda wierzytelności / Karta długu

Wartość długów: 750 966 049,78
Ilość długów: 36643

Karta długu

nazwa podmiotu: Viking Sp.z o.o.
NIP: 5492408725
miejscowość: 01-249 Warszawa
województwo:
dług: 2 442.42 zł